Schedule for Feb. 25, 2018 - March 3, 2018

Sun February 25, 2018 Class Coach RSVP WaitList
9 a.m. - 10:30 a.m. GOAT Class Colin Butterfield
0 of 20
Mon February 26, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
Tue February 27, 2018 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
Wed February 28, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Caleigh Forgue N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Thu March 01, 2018 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Tess Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
Fri March 02, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Sat March 03, 2018 Class Coach RSVP WaitList
8 a.m. - 9 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
9 a.m. - 10:15 a.m. Barbell Club Colin Butterfield
0 of 20
9 a.m. - 10 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
10:15 a.m. - 11 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
Sun February 25, 2018 Class Coach RSVP WaitList
9 a.m. - 10:30 a.m. GOAT Class Colin Butterfield
0 of 20
Mon February 26, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
Tue February 27, 2018 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Jill Houck N/A N/A
Wed February 28, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Colin Butterfield, Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Caleigh Forgue N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Thu March 01, 2018 Class Coach RSVP WaitList
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit Kids Colin Butterfield N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Tess Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
6:30 p.m. - 7:30 p.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A
Fri March 02, 2018 Class Coach RSVP WaitList
5:15 a.m. - 6 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom
0 of 20
6 a.m. - 7 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
7 a.m. - 8:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
8:30 a.m. - 9:30 a.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Open Gym Erik Hedblom N/A N/A
4:30 p.m. - 5:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
5:30 p.m. - 6:30 p.m. CrossFit WOD Erik Hedblom N/A N/A
Sat March 03, 2018 Class Coach RSVP WaitList
8 a.m. - 9 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
9 a.m. - 10:15 a.m. Barbell Club Colin Butterfield
0 of 20
9 a.m. - 10 a.m. CrossFit WOD Kyle Cabral N/A N/A
10:15 a.m. - 11 a.m. CrossFit WOD Colin Butterfield N/A N/A